preloader

Category: Al Sharq Hospital

Dr. Dena Zakareya Zayed
Dr. Duaa Abd Alhalek Al Romman
Dr. Muhammad Shahab
Dr. Amir Adil Mohamed Ali
Dr. Amenah Dalain
Dr. Mohamed Medhat
Dr. Anaam Majeed Hasson
Dr. Laurent Layani
Dr. Sultan Shobaki
Dr. Mohamed Khalil
Dr. Ghulam Asghar Shaikh
Dr. Iman Alkhalili
Dr. Babar Chaudhri
Dr. Mazen Eman Abd El-Rahman
Dr. Fatima Salih Ahmed Ezzeldein
Dr. Nadira Zukhurova
Dr. Rebecamma Ommen
Dr. Bdour Suliman Kalo
Dr. Kawkab Ali Hasan
Dr. Wouroud Alnader
Dr. Baisakhi Kar Panna Lal Kar
Dr. Yulduz Pulatova
Dr. Athar Khan
Dr. Basel Nasralla
Dr. Nalini Kiran
Dr. Anas Al Najar
Dr. Keerthi Kiran Moka
Dr. Anand Kumar Chandrashekar
Dr. Dinesh Naik
Dr. Ammar Nadim Ghannam
Dr. Shaher Mustafa Hammoudeh
Dr. Ekta Dinesh Naik
Dr. Shweta Keyur Thakkar
Dr. Mohammad Abdahadi Al Meri
Dr. Abdulrahman Abdulbaki Alaloka
Dr. Anup Poddar
Dr. Abdul Nasser Mahmood Oudeh
Dr. Khalid Kutub
Dr. Pramod Kumar Mutode
Dr. Hamdi Takriti
Dr. Maan Ali Almokdad
Dr. Nicolas Ibrahim Chber
Dr. Ammar Al Amir
Dr. Firoz Vellachalil
Dr. Mereesha
Dr. Rami Yacoub
Dr. Iyad Haidar
Dr. Ahmed Samara
Dr. Tarek Sabri Awad
Dr. Tarek Ghassan Aljawhary
Dr. Ayham Zeino
Dr. Mahmoud Hamed
Dr. Simranjit Bawa
Dr. Thaha Subair
Dr. Zainul Aabedin
Dr. Abdulrahman Khder Abdulhalim
Dr. Jolly Peal S. Bermudez
Dr. Sobia Wazir
Dr. Khaled Majed
Dr. Hadeel Rashad
Dr. Bana Haithum Lufty
Dr. Reham Alemam
Dr. Shahida Rashid
Dr. Shahzeen Maryam Mukhtar
Soyeb Mohammad Bhadarka
Ms. Neelam
Hanan Ibrahim Khatib